From Norwegian roots to a global reach.

Our world

Home ยป New Job from Competentia

Information Security Professional

Vacancy Number: 24909
Location: Oslo
Date Posted: November 27, 2019

Information Security Professional

AkerBPs prosjekt ‘Cyber alphα’ gjennomfører selskapets forbedringsaktiviteter innen Cyber- og Informasjonssikkerhet. Prosjektet har leveranser innen alle deler av Cyber- og Informasjonssikkerhet, men et særlig fokus på å muliggjøre selskapets digitaliseringsambisjoner.

Dette krever en moderne tilnærming med innslag av LEAN og Agilitet i arbeidet med å sikre en kompleks digital infrastruktur.

Denne rollen vil være sentral i utforming, styring og gjennomføring av aktivitetene i ‘Cyber Alphα’ gjennom 2020, med mulighet for forlengelse inn i 2021.

 

Erfaring:

 • Minimum 5-10 års erfaring innen IT- og Informasjonssikkerhet

Erfaring med

 • Informasjonssikkerhet som konsulent/spesialist/løsningsarkitekt
 • styring av informasjonssikkerhet i komplekse driftsmiljøer
 • Informasjonssikkerhet i Hybride driftsmiljø rammeverk for informasjonssikkerhet som ISO27001/2, NIST, eller tilsvarende gjennomføring av multifaglige forbedringsprosjekt innen Informasjonssikkerhet

 

Personlige egenskaper:

 • Må evne både å være selvgående og kunne drive aktiviteter til ferdigstillelse
 • Må fungere godt i en gruppe, samt være komfortabel med flere rapporteringsveier
 • Godt over gjennomsnittlige evner i Norsk og Engelsk, skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å diskutere med teknisk miljø, samt leverandører
 • Må utvise en strukturert tilnærming på oppgaver på nivå med erfaring, som teknisk koordinator og kvalitetssikrer av de krav Informasjonssikkerhet stiller til IT løsninger
 • Må kunne raskt opparbeide seg en konseptuell forståelse for IT løsninger
 • Må ha evnen til å arbeide og planlegge langsiktig og systematisk

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bidra i prosjekt for Informasjonssikkerhets-forbedring og i avdeling for Informasjonssikkerhet
 • Jobbe med IT, driftsleverandør og andre leverandørers drift- og sikkerhetspersonell
 • Sikre kvalitet på Informasjonssikkerhet i implementering og forbedring av digitale løsninger
 • Bidra med kunnskap og råd til planlagte sikkerhetskontroller og IT-tekniske løsninger
 • Bidra til at IT løsningene har en leveransekvalitet som ivaretar viktige aspekter som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, samt at disse etterlever lover og forskrifter og som er pålagt selskapet

•        Beskrive tekniske krav og tiltak som skal hensynstas i innføring eller endring av løsninger/systemer

•        Kvalitetssikre løsningsforslag fra våre leverandører gjennom evalueringsprosesser og designmøter

•        Påse at anskaffelser følger avtalt design, tekniske valg og oppfyller kommuniserte krav

 

Utdannelse:

•        Høyskole/Universitet

 

Competentia is an Equal Opportunity / Affirmative Action employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or protected veteran status, or other status protected by law or regulation.

Competentia, participates in E-Verify as required by law.

Apply now!

Complete the form below to apply for this job.

We have recently issued an updated Privacy Statement.
It’s important that you review and agree to the terms of the policy before applying to jobs.

Contact

If you have any questions about our service, please contact us today. We'll help you understand our services and everything we can offer you.

Contact us