From Norwegian roots to a global reach.

Our world

Home ยป New Job from Competentia

HSSE Professional - Ytre Miljø

Vacancy Number: 28857
Location: Stavanger
Date Posted: May 04, 2021

HSSEQ Professional  – Ytre Miljø

Grunnet høy aktivitet i prosjektene, har Aker BP behov for en egen ressurs for å støtte oss på de større feltutviklingsprosjektene på ytre miljø.

Du vil jobbet i HSSEQ i prosjekt, men også få samarbeidet med fagmiljøet vårt innenfor ytremiljø. Dette vil i hovedsak gjelde for prosjektene Noa/Fulla, Valhall New Central Platform og noe inn mot Skarv Satellittene.

I denne stillingen vil en være involvert i og bidra til at miljøkonsekvensene av våre aktiviteter blir så lave som mulig gjennom blant annet:

 • Bidra og fasilitere miljøaspekt oppganger som skal gjennomføres i ulike fase, for identifisering av sannsynlighet og miljørisiko.
 • Bidra og fasilitere i relevante BAT (best available technique) vurderinger og gjennomganger
 • Utredningsprogram og konsekvensutredning
 • Gi support til prosjekt på ytre miljø aspekter og delta på relevante gjennomganger
 • Jobbe opp mot alliansene for å støtte dem på leveranser hvor ytremiljø ivaretas.
 • Identifisere og gi god veiledning rundt ytre miljø risikoer i prosjektene.

 

Kompetanse:

 • Du må ha en bred erfaring innenfor fagfeltet ytre miljø og det er en fordel om du har erfaring med prosjekt arbeid.
 • God kjennskap til regelverk innenfor fagfeltet. Det er en fordel om du har kompetanse innen ny miljørelatert teknologi og innføring av dette er en fordel.
 • Kjennskap til energieffektive- og lavutslippsløsninger og drift.
 • Kompetanse innen miljø- og energiledelse og kravene i relevante ISO standarder (14001- miljøstyring og 50001 - energi).

 

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, men også evne til god kommunikasjon mot interne aktører og eksterne leverandører.
 • Må være i stand til å føre både faglig og politisk krevende dialog med miljømyndigheter og andre parter.
 • Evne til å prioritere oppgaver innenfor rollen som støttefunksjon mot flere prosjekter.
 • God på samarbeid med alle lag
 • Ha beslutningsevne og være fleksibel.

Competentia is an Equal Opportunity / Affirmative Action employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or protected veteran status, or other status protected by law or regulation.

Competentia, participates in E-Verify as required by law.

Apply now!

Complete the form below to apply for this job.

Contact

If you have any questions about our service, please contact us today. We'll help you understand our services and everything we can offer you.

Contact us